Tuotteistamis-sprintti

Tuotteistamis-sprintti on kehitetty OPM:n kehityshankkeessa 2010 - 2012. Se on ensimmäinen tuotteistamista selkeyttävä malli ja edelleen ajankohtainen. Mallia on sovellettu yli 700 aloittavan yrittäjän kanssa viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Tuotteistamis-sprintti on yksinkertainen työväline liiketoimintaratkaisun, -suunnitelman, tuotekonseptoinnin ja konkreettisen tuotteistamisen jäsentämiseksi. 

Tuotteistamisessa on tärkeää ymmärtää missä tuotteistaminen tuo yritykselle lisäarvoa ja miten se helpottaa asiakkaan ostamista. Tuotteistaminen on jaettu viiteen vaiheeseen. Kukin vaihe toistuu neljässä erillisessä sprintissä. Sprintistä siirrytään toiseen sprinttiin vasta, kun edeltävän sprintin tavoite on saavutettu. Tällä tavoin voidaan asiakasläheisestu nopeuttaa tuotekehitystä ja sen kaupallistamista.

Tuotteistamisen viisi vaihetta ovat:

 1. Asiakkaan roolin ja ostovaiheiden tunnistaminen
 2. Käyttötilanne osto- ja käyttövaiheessa
 3. Tuotteen suunnitteluvaatimukset
 4. Tuoteratkaisut
 5. Yritys ja tuoteviestintä, tuotelupaus ja markkinoinnin materiaalit

Neljä sprinttiä ovat:

 1. Sprintti
  Tavoitteena on tuotteistaa ratkaisu myytävään kuntoon
 2. Sprintti
  Käynnistävä tekijä: Asiakas ostaa
  Tavoitteena on tuotteistaa ratkaisu asiakkaalle toimitettavaan kuntoon
 3. Sprintti
  Käynnistävä tekijä: Ratkaisu on toimitettu asiakkalle ja hänelle on kertynyt käyttökokemuksia
  Tavoitteena on tuotteistaa ratkaisu asiakaskokemusten perusteella
 4. Sprintti
  Käynnistävä tekijä: Ratkaisu on lanseerattu markkinoille
  Tavoitteena on kehittää kannattavuutta, lisätä myyntiä

Tuotteistamisen taskukirja

Tuotteistamisen taskukirjan avulla muotoillaan ja dokumentoidaan tuotteistettavia palvelutuotteita. Taskukirjaa voi soveltaa myös esinetuotteistamisessa ja yrityksen liiketoiminnan suunnittelussa.

Tuotteistetulle palvelulle on ominaista palvelutuotteen dokumentointi. Kuvaamalla tuote, sen tuottaminen ja palvelun suunnittelun ohjaustiedot (tekijät jotka ovat vaikuttaneet tuotteen syntyyn), kehittäminen tulevaisuudessa muuttuvien asiakasodotusten keskellä on nopeaa ja vaikuttavaa.

Tämän työkirjan avulla suunnitelmat kannattaa koota tuotteistamisasiakirjaan. Asiakirjan voi sisällyttää esim. liiketoimintasuunnitelmaan tai sen liitteeksi. Tuotteistamisasiakirja on selkeä tiivistetty muistio tuotteistamisen eri vaiheista. Se voi koostua esimerkiksi neljästä osasta, joita voi täydentää tarvittaessa tuotekohtaisesti.

Tuotteistamisen taskukirjassa esitellään tuotteistamisen neljän vaiheen eli sprintin työtapa.

Sisältö

 • Tuotteistamisen sprinttimalli
 • Palvelutuotanto
 • Tuotevaatimukset kertovat tuotekategorian
 • Asiakasodotukset tuotevaatimuksina
 • Mitä asiakkaat odottavat tuotteistamiselta?
 • Tuotteistamisdokumentoinnin sisältö
 • Tuotteistamisen dokumentointi
 • Tuotteistamisen taskukirja
 • Tuotteistamissprinttien tavoitteet
 • Sprintit 1-4

Tuotteistamisen taskukirjan hinta on noin 15-19 €, tilaa omasi suosituimmista verkkokirjakaupoista!

ADLIBRIS
SUURI SUOMALAINEN KIRJAKERHO

TUOTTEISTSKJR-KANSI-WEB2.PNG

TUOTTEISTAMISEN TASKUKIRJA
Vesa Tamminen
ISBN 9789529941322

Sivumäärä 34
Koko A6 vaaka
kierreselkäinen
1. painos 2012, 2. painos 2017